• Effektiv ärendehantering
  för hela företaget

  DH Helpdesk är systemet som möjliggör för ert företag
  att fokusera på dess core business.

  Vi bistår med struktur, kundnöjdhet och kvalitetssäkring.

 • Support via flera kanaler

  Underlätta för era kunder och erbjud ärenderegistrering
  via mail, telefon eller självserviceportal.

 • Engagerade och
  effektiva operatörer

  I en trevlig, intuitiv arbetsmiljö
  tillåts operatörerna att fokusera på
  kundnöjdhet och kvalitetssäkring

Funktioner

Garantera era medarbetare full uppmärksamhet, genom att arbeta i DH IT Support.

Med smarta funktioner som relaterade ärenden, informeras operatören om tidigare ärenden kopplade till anmälaren. Det blir enkelt att hitta samband och svar på inkommande frågor.

Genom att sköta kommunikationen i ett system kan operatören enkelt informera tredje part, slussa vidare ärenden internt och externt utan ytterligare handpåläggning.

Erbjud era kunder möjligheten att kommunicera på sitt vis.

Med inbyggda funktioner som email2ticket och systemets självserviceportal, skapas ärenden automatiskt när en fråga skickats.

Därefter blir vald enhet blir informerad och kan direkt besvara frågan och bistå kunden.

I utvecklingen av DH IT Support, har fokus lagts på automatisering. Alla led har skapats för att minimera manuell hantering.

Oberoende av hur er organisation vill arbeta, kan vi bistå med rätt lösning.

DH IT Support är ett molnbasserat system där man arbetar direkt i webbläsaren, oavsett om det är via dator, surfplatta eller smartphone.

Med DH IT Supports rapportverktyg, skapas dagliga rapporter innefattande viktiga händelser, statistik och prestationer.

Använd rapporterna för att informera berörda personer eller för att optimera och strömlinjeforma organisationens processer.

Lyft variabler som; antal ärenden i respektive kategori, prioritet, status och andel som lösts inom SLA.

Bygg en kunskapsdatabas i vårt innovativa FAQ-verktyg.

Använd kunskapsdatabasen som kärna för informationshantering där operatörerna kan hitta lösningar på återkommande eller komplexa problem.

Välj att publicera delar av eller hela frågor på hemsidan, så medarbetaren själv kan söka svar.

Varje fråga kan innehålla både ett externt svar som syns på hemsidan och ett internt svar som enbart kan läsas inne från systemet.

DH IT Support levereras med en anpassad konfiguration för era ändamål, det är enkelt att komplettera med egna formuleringar, benämningar och fält.

Använd den inbyggda konfiguratorn för att nå perfektion.

Underlätta och effektivisera för både ärendeoperatörer och medarbetare genom att publicera valda fält från DH IT Support direkt på er hemsida.

Ett ärende skapas omedelbart när kunden sparat och återfinns enkelt i ert system.

Ärendehantering

 • Molnbaserat – arbeta direkt från webbläsaren i datorn, surfplattan eller mobiltelefonen
 • Möjlighet till lokal installation
 • Ärendekanaler via e-post, telefon eller självserviceportal
 • Konfigurera och editera samtligt innehåll i fält, formulär, mallar och mail
 • Skapa regelverk, och bestäm arbetsflödet
 • Notiser direkt i systemet eller via mail
 • Bifoga filer till ärenden
 • Registrera nya anmälare direkt i systemet eller koppla anmälarna automatiskt från ett affärssystem, välj mellan olika filformat
 • Generera rapport över dagens arbete, där handläggarna registrerat viktiga händelser som kan skickas till berörda personer som uppdragsgivare eller samordnare

SLA

 • Mät SLA på varje ärende
 • Koppla olika SLA till olika ärenderubriker
 • Pausa SLA vid valda underkategorier
 • Basera SLA-mätningen på organisationens arbetstider och helgdagar

Inventarier

 • Koppla ärenden till era inventarier och bli uppdaterade när något behöver åtgärdas, bytas eller felanmälas
 • Samla information automatiskt från Microsoft SMS
 • Anpassa och editera antalet inventarietyper som skrivare, eller telefoner
 • Se samband mellan kostnader och tid kopplade till era inventarier

Projekthantering

 • Hantera projekten med engagemang och struktur
 • Håll hela projektgruppen informerad samtidigt
 • Koppla samman och koordinera ärenden
 • Använd funktioner som:
  • Aktivitetslista
  • Loggbok
  • Rapporter
 • Välj behörighet för olika användargrupper
 • Lägg interna beställningar i systemet, attesteringar och godkännanden registreras och kan följas upp

Dokument

 • Skapa en välsorterad dokumentbank
 • Nå dokumenten oavsett var du befinner dig.
 • Kategorisera dokumenten efter t.ex. instruktioner, användarhandböcker och kravspecifikationer

Fakturering

 • Importera artikel- och kundregister i systemet
 • Skicka orderunderlag till faktureringssystemet
 • Registrera arbetstid per ärende
 • Begränsa urvalet av artiklar till valt ämnesområde

Rapporter & statistik

 • Använd fördefinierade rapporter för en snabb och bra översikt av ärendenas prioritet, status och om de lösts i tid
 • Ärendeöversikt per operatör, med information om aktiva ärenden, hur många och vilka som avslutats
 • Mät antal ärenden, ärendetyper, SLA-avvikelser och andra faktorer. Använd underlaget för att optimera och strömlinjeforma organisationens processer
 • Exportera data till Excel för vidareutveckling

Enkät

 • Följ upp kundnöjdhet med en skräddarsydd enkätundersökning från systemet
 • Skapa frågor och svar
 • Korrespondens sparas i systemet och är tillgänglig för utvärdering

FAQ

 • Bygg en kunskapsdatabas i systemet
 • Operatören skapar enkelt FAQ av noteringar i ärendet
 • Kunskapsdatabasen blir kärnan för informationshantering där ärendeoperatörerna kan hitta lösningar på återkommande eller komplexa problem för att minska ledtiderna
 • Publicera delar av eller hela frågor på hemsidan, så kunden själv kan söka svar
 • Varje fråga kan innehålla både ett externt svar som syns på hemsidan och ett internt svar som enbart kan läsas inne från systemet

Övrigt

 • Bygg en startsida med:
  • Aktuellt – Publicera schemalagda händelser och uppdateringar i ett snyggt och automatiskt nyhetsflöde.
  • Kalender – Visar viktiga datum, kommande händelser eller planerade förändringar
  • Senast inkomna ärenden
  • Ärendeöverblick i diagramform
 • Sökfunktion – där det går att söka på alla ingående delar i ett ärende
 • Avtal- & Licenshantering – Håll koll på organisationens alla avtal och licenser, när de löper ut, behöver förnyas eller bytas. Det genereras automatiskt ett ärende när ni behöver agera. Gör prognoser på avtalsperioder och faktureringsintervall
 • Språk – DH Helpdesk levereras på svenska och engelska som standard. Möjlighet finns till att komplettera med ytterligare språk
 • Ändringshantering – Vid planerade förändringar fungerar ändringshanteraren som ett stöd i planerings-, genomförande- och implementeringsfasen.
 • Ärendemallar – För att underlätta vid återkommande frågor, kan ärendemallar skapas. Dessa fyller snabbt i ett förutbestämt mönster och minskar ärendeoperatörens handhavande.
 • Email2ticket – Generera ärenden automatisk när en e-post kommer in. Koppla olika e-postadresser till olika ärendekategorier för att minimera hanteringstid
 • Självserviceportal - Låt användare registrera och följa sina ärenden via en självserviceportal
 • Förhandsvisa – Få en summering av ärendet genom att hovra muspekaren i ärendelistan
 • Koppla ihop ärenden med likartade problemformuleringar, därefter när det lösts informeras alla anslutna ärenden samtidigt
 • E-postmallar - Bygg och komponera personliga e-postmeddelanden med relevant och uppdaterad information från ärendet
 • Fler ärendeoperatörer kan arbeta samtidigt i ett ärende
DH Helpdesk i siffror

Tack för ert förtroende
Eleiko Sjömagasinet
Made By Halmstad Arjo Huntleigh
GN Transport
Region Halland
Hylte kommun
Jönköping University
Falkenbergs kommun
Gekås Ullared

Med DH Helpdesk får vi en transparens genom organisationen; Vad har vi för ärenden idag, i morgon eller nästa vecka. SLA, uppföljning, statistik och analys är andra stora fördelar som man inte får i ett mailsystem.


Ronnie Grahnat, Service Manager på IT-service vid Jönköping University

Testa gratis idag!
Kontakta oss

Halmstad

035-17 91 00

Sperlingsholmsvägen 25, Halmstad Live Chat Software